Spolupracujeme
 Obec Šintava /starosta, zastupiteľstvo/
 
 
 
 
 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Galanta
 
 
 
 
 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Seredi
 
 
 
 
 Slovenský Červený kríž
 
 
 
 
 Matica slovenská
 
 
 
 
 Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Šintava
 
 
 
 
 Dom kultúry Sereď
 
 
 
 
 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
 
 
 
 
 RTV Krea Galanta
 
 
 
 
 Združenie učiteľov chémie - občianske združenie
 
 
 
 

 


 Klub riaditeľov spoločnej školy


 Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny
 
 
 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Galante

www.ruvzga.sk

 

Okresný úrad Trnava - odbor školstva

www.minv.sk/?Metodika_ksutt

Katedra slovenského jazyka FF UKF

www.ksj.ff.ukf.sk

Občianske združenie Šintava.EDU

www.sintavaedu.wordpress.com

Ďalej odporúčame tieto odkazy:

www.vsetkovedko.sk www.prevenciasikanovania.sk

Spolupráca medzi školami:

ZŠ s MŠ Jána Hollého Pobedim

http://www.zspobedim.sk

ZŠ s MŠ Dechtice

https://zsdechtice.edupage.org

ZŠ s MŠ Trakovice

https://zstrakovice.edupage.org

ZŠ, Koperníkova Hlohovec 

https://zskopernikhlo.edupage.org

ZŠ, Štefánikova Galanta

http://www.zsstefanikga.edu.sk

ZŠ s MŠ Maximilíána Hella Štiavnické Bane 

http://www.zakladnaskola.com

ZŠ s MŠ Častá

http://zscasta.sk/

ZŠ s MŠ Šoporňa

http://www.zssoporna.sk

ZŠ Jána Majku Dolná Streda

http://www.zsdolnastreda.stranka.info/

Liečebno – výchovné sanatorium, Pri Kaštieli Nitra

https://lvsnrkynek.edupage.org/