Spolupracujeme
 Obec Šintava /starosta, zastupiteľstvo/
 
 
 
 
 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Galanta
 
 
 
 
 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Seredi
 
 
 
 
 Slovenský Červený kríž
 
 
 
 
 Matica slovenská
 
 
 
 
 Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Šintava
 
 
 
 
 Dom kultúry Sereď
 
 
 
 
 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
 
 
 
 
 RTV Krea Galanta
 
 
 
 
 Združenie učiteľov chémie - občianske združenie
 
 
 
 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Galante

www.ruvzga.sk

Okresný úrad Trnava - odbor školstva

www.minv.sk/?Metodika_ksutt

Ďalej odporúčame tieto odkazy:

www.vsetkovedko.sk www.prevenciasikanovania.sk