Poskytovanie informácií

1. Fyzické alebo právnické osoby majú právo dožadovať sa sprístupnenia informácií, na sekretariáte riaditeľa školy, u zástupcov riaditeľa školy, alebo priamo u riaditeľa školy.

2. Fyzická alebo právnická osoba môže podať žiadosť:
    písomne na adrese :

    Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava
    Mierové námestie 10
    925 51 Šintava

osobne - ústne u riaditeľa školy, iným technicky vykonateľným spôsobom - napr. na tel. č. 031 / 789 24 34, e-mailom: riaditel@zssintava.edu.sk

3. Žiadosti doručené priamo žiadateľom sú vybavované v úradných hodinách, ktoré sú nasledovné :
    streda 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
    piatok 8:00 - 12:00 

4. Zmluvy, faktúry a objednávky sú zverejnené na zverejni.info/ZSsMSkralaSvatopluka


Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 2. štvrťroku 2016

Súhrnné správy o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. od 4. štvrťroku 2014 do 1. štvrťroku 2016


2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za prvý štvrťrok

2013

Súhrnná správa o zakázkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za prvý štvrťrok.

Súhrnná správa o zakázkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za druhý štvrťrok.

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za tretí štvrťrok

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za štvrtý štvrťrok

2012

Súhrnná správa o zakázkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za prvý štvrťrok.

Súhrnná správa o zakázkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za druhý štvrťrok.

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za tretí štvrťrok

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za štvrtý štvrťrok

2011

Súhrnná správa o zakázkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za prvý štvrťrok.

Súhrnná správa o zakázkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za druhý štvrťrok.

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za tretí štvrťrok

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za štvrtý štvrťrok