Rada školy
Rada školy pri ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

Predseda rady školy:

Mgr. Silvia Kriváčková - zvolená za za pedagogických zamestnancov ZŠ


Podpredseda rady školy:

Mária Vedrödyová - delegovaný zástupca zriaďovateľa


Členovia:

PaedDr. Paulína Krivosudská - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Mgr. Silvia Kriváčková - zvolená za pedagogických zamestnancov ZŠ

Světlana Černáková - zvolená za pedagogických zamestnancov MŠ

Ing. Mária Kopálová - zvolená za nepedagogických zamestnancov

Lenka Garajová - zvolená za rodičov žiakov ZŠ

Monika Marcinkechová - zvolená za rodičov žiakov ZŠ

Ing. Miriam Krivosudská - zvolená za rodičov žiakov ZŠ

Jana Čirkeová - zvolená za rodičov žiakov MŠ

Roman Matušica - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Janka Tóthová - delegovaný zástupca zriaďovateľaNa stretnutí s rodičmi žiakov základnej školy dňa 6.9.2018 o 16:30 v telocvični boli zvolení do rady školy za rodičov základnej školy:

1. Monika Marcinkechová, Šintava 510
2. Lenka Garajová, Šintava 664
3. PaedDr. Lenka Dzurová, Šintava 447


Na stretnutí s rodičmi detí materskej školy dňa 5.9.2018 o 16:30 v priestoroch materskej školy bola zvolená do rady školy za rodičov materskej školy:

Mgr. Eva Múziková, Šintava 604

Dokumenty:

Výpis uznesení zo zasadnutia Rady školy zo dňa 27.8.2018

Výročná správa za rok 2017/2018

Výpis uznesení zo zasadnutia Rady školy zo dňa 11.6.2018

Výpis uznesení zo zasadnutia Rady školy zo dňa 14.5.2018

Výpis uznesení zo zasadnutia Rady školy zo dňa 26.10.2017

Výpis uznesení zo zasadnutia Rady školy zo dňa 9.10.2017

Výročná správa za rok 2016/2017

Výpis z uznesení RŠ zo dňa 28.8.2017

Uznesenie zo zasadnutia rady školy na vymenovanie kandidáta do funkcie

Výpis z uznesení RŠ zo dňa 17.01.2017

Výpis z uznesení RŠ zo dňa 15.11.2016

Výpis z uznesení RŠ zo dňa 30.8.2016

Výročná správa RŠ 2015 zo dňa 30.8.2016

Výpis z uznesení RŠ zo dňa 30.11.2015

Výpis z uznesení RŠ zo dňa 7.09.2015

Záverečná správa o činnosti Rady školy v školskom roku 2013/2014

Výpis z uznesení RŠ zo dňa 8.9.2014

Výpis z uznesení RŠ zo dňa 27.8.2014

Výpis z uznesení RŠ zo dňa 28. 08. 2013

Záverečná správa o činnosti Rady školy v školskom roku 2011/2012

Výpis uznesení zo zasadnutia Rady školy zo dňa 28.8.2012

Výpis uznesení z voľby riaditeľa ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava zo dňa 7.6.2012

Výpis uznesení zo zasadnutia Rady školy zo dňa 10.5.2012

Výpis uznesení zo zasadnutia Rady školy zo dňa 19.3.2012

Záverečná správa o činnosti Rady školy v školskom roku 2010/2011

Výpis uznesení zo zasadnutia Rady školy zo dňa 25.8.2011