Rada školy
Rada školy pri ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

Predseda rady školy:

Bc. Erik Herceg - delegovaný zástupca zriaďovateľa


Podpredseda rady školy:

Mgr. Silvia Kriváčková - zvolená za pedagogických zamestnancov ZŠ


Členovia:

Mgr. Eva Muziková - zvolená za rodičov žiakov MŠ

PaedDr. Lenka Dzurová - zvolená za rodičov žiakov ZŠ

Monika Marcinkechová - zvolená za rodičov žiakov ZŠ

Lenka Garajová - zvolená za rodičov žiakov ZŠ

Zlatka Slahučková - zvolená za nepedagogických zamestnancov

Bc. Veronika Navrátilová - zvolená za pedagogických zamestnancov MŠ

Ing. Michal Ištók - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Ing. Lenka Hanáková - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Ing. Matúš Markusek - delegovaný zástupca zriaďovateľa


Kontakt na Radu školy:

Dokumenty:

Štatút rady školy

Výpis uznesení zo zasadnutia Rady školy zo dňa 25.1.2019

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 11.1.2019

Zápisnica otvárania obálok zo zasadnutia Rady školy zo dňa 11.1.2019

Výpis uznesení zo zasadnutia Rady školy zo dňa 11.1.2019

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 17.12.2018

Výpis uznesení zo zasadnutia Rady školy zo dňa 17.12.2018

Výpis uznesení zo zasadnutia Rady školy zo dňa 27.8.2018

Výročná správa za rok 2017/2018

Výpis uznesení zo zasadnutia Rady školy zo dňa 11.6.2018

Výpis uznesení zo zasadnutia Rady školy zo dňa 14.5.2018

Výpis uznesení zo zasadnutia Rady školy zo dňa 26.10.2017

Výpis uznesení zo zasadnutia Rady školy zo dňa 9.10.2017

Výročná správa za rok 2016/2017

Výpis z uznesení RŠ zo dňa 28.8.2017

Uznesenie zo zasadnutia rady školy na vymenovanie kandidáta do funkcie

Výpis z uznesení RŠ zo dňa 17.01.2017

Výpis z uznesení RŠ zo dňa 15.11.2016

Výpis z uznesení RŠ zo dňa 30.8.2016

Výročná správa RŠ 2015 zo dňa 30.8.2016

Výpis z uznesení RŠ zo dňa 30.11.2015

Výpis z uznesení RŠ zo dňa 7.09.2015

Záverečná správa o činnosti Rady školy v školskom roku 2013/2014

Výpis z uznesení RŠ zo dňa 8.9.2014

Výpis z uznesení RŠ zo dňa 27.8.2014

Výpis z uznesení RŠ zo dňa 28. 08. 2013

Záverečná správa o činnosti Rady školy v školskom roku 2011/2012

Výpis uznesení zo zasadnutia Rady školy zo dňa 28.8.2012

Výpis uznesení z voľby riaditeľa ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava zo dňa 7.6.2012

Výpis uznesení zo zasadnutia Rady školy zo dňa 10.5.2012

Výpis uznesení zo zasadnutia Rady školy zo dňa 19.3.2012

Záverečná správa o činnosti Rady školy v školskom roku 2010/2011

Výpis uznesení zo zasadnutia Rady školy zo dňa 25.8.2011