Zamestnanci školy

Vedúci pedagogickí zamestnanci:

Riaditeľka školy: Mgr.Zuzana Endelová

Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ: Lucia Klenovičová

Zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ: Mgr. Kamila Tóthová
 

Špecialisti:

Vedúca MZ 1. stupňa: Mgr. Jarmila Vargová (tr. uč. 1. tr. ZŠ)

Vedúci PKS & PKP: Mgr. Silvia Kriváčková (tr. uč. 9. tr.)

Výchovná poradkyňa: Mgr. Tatiana Cmarková (tr. uč. 2. tr. ZŠ)

Koordinátorka protidrogovej výchovy a iných patologických javov: 

Bc. Veronika Navrátilová/ MŠ/ (tr. uč. 2. tr. MŠ)

Mgr. Zuzana Gregušová/ ZŠ/ (tr. uč. 4. tr.)

Koordinátorka environmentálnej výchovy :

                Lucia Klenovičová /MŠ / (tr. uč. 3. tr. MŠ)

Mgr. Kristína Šlágorová /ZŠ/ (tr. uč. 5. tr. ZŠ)

Ostatní pedagogickí zamestnanci školy:

Mgr. Barbora Šinálová (tr.uč. 3 tr. ZŠ)

Mgr.  Anna Reingráberová (tr.uč. 6 tr.ZŠ)

Mgr. Stanislava Vargová (tr.uč. 7 tr.ZŠ)

Mgr. Zuzana Moskaľová (tr.uč. 8 tr.ZŠ)

Mgr. Ján Fordinál (uč. ZŠ)

Bc. Ivana Mizeríková (tr. uč. 1. tr. MŠ)

Bc. Lenka Forišeková (uč. 1. tr. MŠ)

Lucia Klenovičová (tr. uč. 3. tr. MŠ)

Bc. Michaela Tkáčová (uč. 3. tr. MŠ)

Mgr. Jana Vašková

Mgr. Oľga Écsiová / asistentka učiteľa/

Katarína Adámiková /asistentka učiteľa/

Mgr. Katarína Fialová /asistentka učiteľa/

Mgr. Monika Lukáčová /asistentka učiteľa/

Vychovávatelia ŠKD:

Mgr. Mária Kosmálová (oddelenie 1-2.ročníka)

Stanislava Nováková (oddelenie 3-4.ročníka)

Odborný zamestnanec školy:

Mgr. Sláva Čavarová- Špeciálna pedagogička

Nepedagogickí zamestnanci školy:

Daniela Polakovičová - ekonómka

Zlatica Slahučková - sekretárka riaditeľa školy

Jozef  Kuník- školník, údržbár, kurič

Iveta Kovárová - kuchárka, vedúca VŠJ 

Elena Sopinková - prevádzková pracovníčka

Mária Endresová - upratovačka

Mária Búziková- upratovačka

Katarína Sásová - upratovačka
 

Zmluvne pracujú na škole:

p. Mičáni- technik BOZP a PO

p. Ing. Bábik - technik CO