Zamestnanci školy

Vedúci pedagogickí zamestnanci:

Poverená riaditeľka školy: Mgr. Kamila Tóthová

Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ, zástupkyňa štatutára v čase neprítomnosti: 

Zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ: 
 

Špecialisti:

Vedúca MZ 1. stupňa: Mgr. Jarmila Vargová (tr. uč. 1. tr. ZŠ)

Vedúci PKS & PKP: Mgr. Silvia Kriváčková (tr. uč. 9. tr.)

Výchovná poradkyňa: Mgr. Tatiana Cmarková (tr. uč. 2. tr. ZŠ)

Koordinátorka protidrogovej výchovy a iných patologických javov: 

Bc. Veronika Navrátilová/ MŠ/ (tr. uč. 2. tr. MŠ)

Mgr. Zuzana Gregušová/ ZŠ/ (tr. uč. 4. tr.)

Koordinátorka environmentálnej výchovy :

                Lucia Klenovičová /MŠ / (tr. uč. 3. tr. MŠ)

Mgr. Kristína Šlágorová /ZŠ/ (tr. uč. 6. tr. ZŠ)

Ostatní pedagogickí zamestnanci školy:

Mgr. Barbora Šinálová (tr.uč. 3 tr. ZŠ)

Mgr.  Anna Reingráberová (tr.uč. 6 tr.ZŠ)

Mgr. Stanislava Vargová (tr.uč. 7 tr.ZŠ)

Mgr. Zuzana Moskaľová (tr.uč. 8 tr.ZŠ)

Mgr. Ján Fordinál (uč. ZŠ)

Ľudmila Drahovská (tr. uč. 1. tr. MŠ)

Bc. Lenka Forišeková (uč. 1. tr. MŠ)

Lucia Klenovičová (tr. uč. 3. tr. MŠ)

Bc. Michaela Tkáčová (uč. 3. tr. MŠ)

Mgr. Jana Vašková

Mgr. Oľga Écsiová / asistentka učiteľa/

Katarína Adámiková /asistentka učiteľa/

Mgr. Katarína Fialová /asistentka učiteľa/

Mgr. Monika Lukáčová /asistentka učiteľa/

Vychovávatelia ŠKD:

Mgr. Mária Kosmálová (oddelenie 1-2.ročníka)

Stanislava Nováková (oddelenie 3-4.ročníka)

Odborný zamestnanec školy:

Nepedagogickí zamestnanci školy:

Ing. Mária Kopálová - ekonómka

Zlatica Slahučková - sekretárka riaditeľa školy

Petr Multán- technik, správca IKT

Jozef  Kuník- školník, údržbár, kurič

Iveta Kovárová - kuchárka, vedúca VŠJ 

Elena Sopinková - prevádzková pracovníčka

Mária Endresová - upratovačka

Mária Búziková- upratovačka

Katarína Sásová - upratovačka
 

Zmluvne pracujú na škole:

p. Šlachtič - technik BOZP a PO

p. Ing. Bábik - technik CO