Zamestnanci školy

Vedúci pedagogickí zamestnanci:

Riaditeľ školy: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ, zástupkyňa štatutára v čase neprítomnosti: Mgr. Mária Hrabíková (tr. uč. 2. tr. MŠ)

Zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ: PaedDr. Nina Kubačková (tr. uč. 8. tr.)
 

Špecialisti:

Vedúca MZ 1. stupňa: Mgr. Jarmila Vargová (tr. uč. 1. tr. ZŠ)

Vedúci PKS 2. stupňa: Mgr. Silvia Kriváčková (tr. uč. 9. tr.)

Vedúci PKP 2. stupňa: RNDr. Helena Vicenová

Výchovná poradkyňa: Mgr. Tatiana Cmarková (tr. uč. 2. tr. ZŠ)

Koordinátorka protidrogovej výchovy a iných patologických javov: 

Bc. Veronika Navrátilová/ MŠ/ (tr. uč. 2. tr. MŠ)

Mgr. Zuzana Gregušová/ ZŠ/ (tr. uč. 4. tr.)

Koordinátorka environmentálnej výchovy :

                Lucia Klenovičová /MŠ / (tr. uč. 3. tr. MŠ)

Mgr. Kristína Šlágorová /ZŠ/ (tr. uč. 6. tr. ZŠ)

Ostatní pedagogickí zamestnanci školy:

Mgr. Barbora Šinálová (tr.uč. 3 tr. ZŠ)

Mgr.  Anna Reingráberová (tr.uč. 6 tr.ZŠ)

Mgr. Kamila Tóthová (tr.uč. 7 tr.ZŠ)

Mgr. Zuzana Moskaľová (uč. ZŠ)

Mgr. Ján Fordinál (uč. ZŠ)

Ľudmila Drahovská (tr. uč. 1. tr. MŠ)

Bc. Lenka Forišeková (uč. 1. tr. MŠ)

Lucia Klenovičová (tr. uč. 3. tr. MŠ)

Bc. Michaela Tkáčová (uč. 3. tr. MŠ)

Mgr. Oľga Écsiová / asistentka učiteľa/

Zuzana Ondrusová /asistentka učiteľa/

Mgr. Katarína Fialová /asistentka učiteľa/

Mgr. Monika Lukáčová /asistentka učiteľa/

Vychovávatelia ŠKD:

Mgr. Mária Kosmálová (oddelenie 1-2.ročníka)

Stanislava Nováková (oddelenie 3-4.ročníka)

Odborný zamestnanec školy:

Mgr. Miroslava Ormandyová, špeciálny pedagóg

Nepedagogickí zamestnanci školy:

Ing. Mária Kopálová - ekonómka

Zlatica Slahučková - sekretárka riaditeľa školy

Petr Multán- technik, správca IKT

Jozef  Kuník- školník, údržbár, kurič

Iveta Kovárová - kuchárka, vedúca VŠJ 

Elena Sopinková - prevádzková pracovníčka

Mária Endresová - upratovačka

Mária Búziková- upratovačka

Katarína Sásová - upratovačka
 

Zmluvne pracujú na škole:

p. Šlachtič - technik BOZP a PO

p. Ing. Bábik - technik CO