Školský klub detí

Personálne zabezpečenie

1. oddelenie: vych. Mgr. M. Kosmálová
2- oddelenie: vych. S. Nováková

Prevádzka ŠKD:

7,00- 7,30 a 11,30 do 16:30

Vychovny program ŠKD ŠINTAVA

Školský poriadok ŠKD