Výmenný pobyt v Ruskej federácii

Návšteva partnerov z Ruskej federácie

      V dňoch 3.5.2018 – 10.5.2018 našu školu navštívi 8 žiakov a 3 učitelia z mesta Jaroslavľ  (Ruská federácia), z Yaroslavl English Specialized School # 80 .  Pôjde o realizáciu medzinárodného výmenného pobytu, na ktorom sa podpisom Zmluvy o dlhodobej spolupráci dohodli pán riaditeľ Martin Bodis za našu školu a pani riaditeľka Galina Khitrova dňa 18.10.2017 v meste Jaroslavľ.

      Žiaci budú ubytovaní v rodinách žiakov našej školy ( ide o recipročnú výmenu).

      Na našich priateľov sa veľmi tešíme!

RÝCHLE FAKTY: Jaroslavľ je mesto v Ruskej federácii, administratívne centrum Jaroslavlianskej oblasti a rajóna. Mesto má 606 800 obyvateľov a rozlohu asi 206 km².

Leží na sútoku riek Volga a Kotorosla asi 282 km severovýchodne od Moskvy.

Yaroslavl English Specialized School # 80 - škola č. 80 s pokročilým anglickým vzdelávaním je považovaná za jednu z najväčších škôl v meste Jaroslavľ. Škola bola založená v roku 1966 a v roku 1998 získala štatút špecializovanej anglickej školy. Škola  má 40 tried v 11 ročníkoch, 1037 študentov a viac ako 80 učiteľov. Ruská škola je od roku 1994 aktívnym účastníkom programu interkultúrnej výmeny AFS. Účastníkmi tohto programu bolo viac ako 40 študentov z rôznych krajín, ako napríklad Francúzsko, Japonsko, USA, Taliansko, Nemecko a iné.

RIADITEĽKA ŠKOLY: Galina Khitrova

KOMUNIKAČNÝ JAZYK: ANGLICKÝ JAZYK, RUSKÝ JAZYK

Link na prezentáciu 1

Link na prezentáciu 2

Galéria fotiek