Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva je literárna a výtvarná súťaž registrovaná MŠVVŠ SR, organizovaná ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava na celoštátnej úrovni.

Vyhlasovateľom súťaže je Matica slovenská a ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

Prevzatie záštity predsedu NRSR

Organizačný poriadok súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva (platný do 31.12.2017)

Organizačný poriadok súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva (s platnosťou od 1.1.2018)

1. ročník

Čítaj viac

2. ročník

Čítaj viac

3. ročník

Čítaj viac

4. ročník

Čítaj viac

5. ročník

Čítaj viac

6. ročník

Čítaj viac

7. ročník

Čítaj viac

8. ročník

Čítaj viac

9. ročník

Čítaj viac