Blížiace sa akcie

3.4.2019

Testovanie 9

 1. stupeň: exkurzia Hvezdáreň Levice

11.4.2019

Deň narcisov

 

11.4. 13.45

Hodnotiaca porada 3. štvrťrok

 

13.4. 2019

9:00

Brigáda na ihrisku MŠ, úprava detského ihriska

15.4.

16.30

O 16.00 h. stretnutie pre rodičov detí, ktorí idú do ŠvP v 1. triede ZŠ

Triedne RZ v ZŠ aj v MŠ - plenárne RZ + formou konzultácií

Program:

Zoznámenie sa s riaditeľkou školy Mgr. Zuzanou Endelovou a zástupkyňami.

Oboznámenie s pripravovanými zmenami od šk. roku 2019/2020

Plán aktivít do konca šk. roka 2018/2019

Súhrn informácií predsedníčky Rady rodičov

Individuálne konzultácie rodičov s učiteľkami.

 

15.4. 2019

2. a 3. vyuč. hod.

Beseda šikana a spolunažívanie, CPPPaP Galanta pre 6. a 7. ročník

 

16.4.2019,

9.00 hod.

Predstavenie ZŠ v MŠ –kultúrny program pre škôlkarov, pracovné aktivity v 4. triede, prehliadka školy

17.4. 2019

Od 14.00 do 17.00

Zápis do 1. ročníka

 

18.4.2018- 23.4.2019

Veľkonočné prázdniny

23.4. -28.4. 2019

Škola v prírode, Stará Myjava (výber žiakov 1. – 4. ročník)

 

29.4. -30.4. 2019

Zber papiera