Blížiace sa akcie

Akcie na október a november

8.10.2018

Medzinárodný deň starších ľudí - návšteva DSS 4.ročník

 

11.10.2018

Duševné zdravie- prednáška špec. pedagogičky Mgr. M. Ormandyovej (5 hodina – 7.trieda, 6 hodina- 8-9.trieda)

 

15-19.10.2018

HOVORME SPOLU O JEDLE

Aktivita: 16.10.2018 1-4 hodina (6-9.ročník) v rámci FYZ/ CHEM- ppt prezentácia + pokusy a ppt. aj v triedach 1-5.r. /žiaci Vašková, Molnárová

 

18-19.10.2018, 14:00- 16:00

Zber papiera

 

22.10.2018, 9.00 – 14.00

Medzinárodný deň školských knižníc

Téma: „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska“ V rámci vyučovania žiaci 9. ročníka predstavia vznik Československa z dejepisného hľadiska. Zároveň pripravia aktivity v školskej knižnici pre jednotlivé triedy - puzzle – mapa, hľadanie podľa indícií (osobnosti, udalosti), významné medzníky v dejinách

 

24.10.2018, 13:00

Vystúpenie pre dôchodcov- 4.ročníka

 

26.10.2018, od 10:30

Koncert Príbeh hudby pre 5-9.ročník v telocvični

 

29.10.2018, 8:45

Kvíz – Čo vieš z minulosti školy pri príležitosti 60.výročia

 

30.10.2018

Štátny sviatok : 100. výročie Deklarácie slovenského národa.

 

31.10.2018- 2.11.2018

Jesenné prázdniny

 

5.11.2018, 8:30- 10:30

Beseda s absolventmi školy pri príležitosti 60. výročia:
ako bolo v škole a ako sa majú teraz?

 

6.11.2018, 10:00

Slávnosť 60. výročia školy pre žiakov školy, hostí, rodičov, verejnosť

- prehliadka školy, presun, program, občerstvenie

 

8.11.2018, 15:00- 17:00

Konzultácie pre zákonných zástupcov

 

12- 16.11.2018

Európsky týždeň proti drogám - aktivity k problému drog, fajčenia

 

12.11.2018, 9:15

Pripomenutie si výročia 1.svetovej vojny

 

14.11.2018, 13:00

Mihálikova Sereď

 

15.11.2018

Skrátené vyučovanie do 11:30

 

15.11.2018

Pracovná porada + Hodnotiaca pedagogická rada