Blížiace sa akcie

Akcie na december

5.12.2018

Šaliansky Maťko 2018 – okresné kolo súťaže

Z: Lukáčová

 

5.12.2018

Červené stužky – celoslovenská kampaň + rozhlasové okienko

Z: Gregušová

 

5.12.2018

Srdce na dlani – žiaci 2. a 4. ročníka (PDA, MAT)

Z: Gregušová

 

6.12.2018

Mikuláš 2018

Z: Kriváčková + 9. trieda

 

9.12.2018

Vianočné trhy v Šintave

Z: účasť MŠ, ZŠ sa nezúčastňuje

 

11.12.2018

Srdce na dlani (2., 4. ročník)

Z: Gregušová

 

12 - 13.12.2018

Školské kolo
P3, P4, P5 12. 12. 2018
P6, P7, P8 13. 12. 2018
Z: Šlágorová

 

14.12.2018

Vianočné posedenie zamestnancov školy

Z: Écsiová, pozvaní všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci

 

21.12.2018

Vianočné besiedky v triedach v čase od 7.45 do 11.30

Z: triedni učitelia

 

22.12.2018 – 7.1.2019

Čerpanie dovoleniek a náhradného voľna

 

8.1.2019

Pracovná porada