Kontakt

ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

Mierové námestie 10
925 51 Šintava
IČO: 37840517
DIČ: 2021677460

tel.: 031 789 24 34

mobil: 0951 21 52 33


V zmysle zákona o e-Governmente sú od 1.7.2017 právnické subjekty povinné komunikovať elektronicky s právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami, ktoré  majú zriadenú elektronickú schránku a chcú prostredníctvom nej komunikovať.

Fyzické osoby, ak chcú elektronicky komunikovať musia mať nový elektronický občiansky preukaz (eID). Pri preberaní elektronického občianskeho preukazu občan požiada o BOK kód, 6 miestny ZEP PIN a o čítačku. Následne si  vytvorí a aktivuje elektronickú  schránku prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

Elektronická komunikácia so ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava prebieha prostredníctvom elektronickej schránky číslo: E0005946863.