Kontinuálne vzdelávanie
Kontinuálne vzdelávanie

Informácie k programu:

Učiť moderne, inovatívne, kreatívn
Číslo akreditácie: 138/2010- KV
Garant: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. 
Ukončenie akreditácie: 31.12.2015

Rozhodnutie o akreditácií

 

Iné programy kontinuálneho vzdelávania  sú zverejnené v ponuke,
na
www.sintavaedu.wordpress.com 

 

V prípade záujmu o uskutočnenie overenia na vami navrhovanom mieste, kontaktuje telefonicky garanta na tel. čísle 0948 446 333.

 

V prípade nejakých otázok nás kontaktujte telefonicky na t.č. 031 789 2434 (Ing. Kopálová)