Kontinuálne vzdelávanie
Kontinuálne vzdelávanie

Informácie k programu:

Učiť moderne, inovatívne, kreatívn
Číslo akreditácie: 138/2010- KV
Garant: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. 
Ukončenie akreditácie: 31.12.2015

Rozhodnutie o akreditácií

 

 

V prípade nejakých otázok nás kontaktujte telefonicky na t.č. 031 789 2434 (Ing. Kopálová)