Správy o činnosti

2017/2018

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ

2016/2017

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ

2015/2016

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ

2014/2015

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ

2013/2014

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ

2012/2013

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ

Príloha - Správa Commenius 2013

2011/2012

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ

2010/2011

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ

2009/2010

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ

2008/2009

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ

2007/2008

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ

2006/2007

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Šintava

2005/2006

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Šintava