Rada rodičov (ZRPŠ)

Vážení rodičia!

Dobrú spoluprácu školy a rodičov pokladám za alfu a omegu dobrého imidžu školy a úspešných výsledkov našich žiakov. Budem veľmi pozorne počúvať vaše názory, budem veľmi citlivo zvažovať vaše podnety, a ak budú pre školu užitočné, vďačne ich budeme aplikovať v našom školskom živote. Bude mojím, ale aj vaším úspechom, keď sa nám podarí v prístupe k vašim deťom a našim žiakom naladiť na rovnakú vlnovú dĺžku, keď riešenia problémov /lebo ani tým sa celkom nevyhneme/ budeme hľadať na rovnakých frekvenciách a keď sa na hodnotu vzdelávania budeme pozerať rovnakou optikou.

S úctou PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., riaditeľ školy

2018/2019

Rada RZ zo dňa 13.11.2018:

1. Zápisnica zo dňa 13.11.2018


Rada RZ zo dňa 2.10.2018:

1. Zápisnica zo dňa 2.10.2018


Rada RZ zo dňa 6.9.2018:

1. Prehľad čerpania príspevkov MŠ k 1.9.2018

2. Prehľad čerpania príspevkov ZŠ k 1.9.2018

3. Prehľad čerpania z účtu 2% k 1.9.2018

4. Čerpanie rozpočtu k 1.9.2018

5. Návrh rozpočtu 1.9.2018

6. Zloženie Rady rodičov 2018-2019

7. Zápisnica zo dňa 6.9.2018