Hymna školy
Hymna školy
hudba a text: Mgr. Mária Vojtechová
 
Naša škola už nás k sebe volá :
Poďte, deti, s chuťou do práce
Spoznávať ten náš krásny svet-
Svet vzdelávania -s radosťou a hneď.
 
Každý chce byť lepší, chce viac vedieť,
Dokázať silu akú mal,
Svätopluk- ten-kráľ – patrón náš ,
Spolu dokážeme prekážky zdolať.
 
Ref. Je to tak, tak, tak , 
ja som žiak, žiak , žiak, žiak,
Do školy v Šintave chodím rád
Je to tak, tak, tak , ja som žiak, žiak , žiak, žiak,
Škola je môj dobrý kamarát
 
Nebojme sa, keď nám niečo nejde,
Učiteľ nám cestu ukáže.
Počítač je náš kamarát
Aj cudzí jazyk dobré je poznať.
 
Keď raz ukončíme túto školu
A ďalej vzdelávať sa budeme,
Bude nás čakať naša vlasť
A svoje znalosti uplatníme.

Hymna materskej školy

Škôlkár to je malý žiačik,
do škôločky chodí rád,
nečudo veď čaká ho tam,
ten najlepší kamarát.
 
Škôlkárka je malá žiačka
do škôločky chodí rada,
celý zástup kamarátok
totiž na ňu v škôlke čaká.
 
Ref. Kocky, autá bábiky,
knižôčky či vláčiky,
lákajú nás každý deň,
splnia nám vždy hrania sen !
 
Ráno keď sa pohráme,
kreslíme aj spievame,
niečo pekné vytvoríme,
všetkému sa naučíme.
 
Z piesku hrady postavíme,
pohybu späť ver nedáme,
jedlom sa vždy posilníme,
a potom si oddýchneme (si pospinkáme).
 
Kto by zostal doma sám,
ten nech veru ľutuje,
radosť, smiech a veselosť,
v Šintavskej škôlke panuje