Vitajte

Ponuka iných programov kontinuálneho vzdelávania

martin tabloVážení a milí návštevníci,

srdečne Vás vítam na web stránke našej školy.

Som veľmi rád, že ste si našli čas a zablúdili ste na túto stránku, ktorá Vás prevedie našou školou rodinného typu, jej aktivitami, históriou, napovie Vám čo to o zameraní našej školy, o jej zamestnancoch a žiakoch. A veru máme sa čím pochváliť ! :)

Každý si tu môže nájsť to svoje. Nezainteresovaný návštevník nové informácie, poznatky, zážitky, bývalý žiak krásne spomienky na roky mladosti, zabudnuté momenty a súčasný žiak každodenné radosti i starosti, dosiahnuté úspechy. Samozrejme tu nájdete všetky informácie povinne zverejňované v zmysle platnej legislatívy.

Zároveň na našej stránke nájdete informácie o SPOLOČNEJ ŠKOLE.


PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.
riaditeľ školy

NOVINKY

Výsledok voľby do rady školy za rodičov MŠ

Na stretnutí s rodičmi detí materskej školy dňa 5.9.2018 o 16:30 v priestoroch materskej školy bola zvolená do rady školy za rodičov materskej školy:

Mgr. Eva Múziková, Šintava 604

Pridal Petr Multán | dňa 6.9.2018


Výsledok voľby do rady školy za rodičov ZŠ

Na stretnutí s rodičmi žiakov základnej školy dňa 6.9.2018 o 16:30 v telocvični boli zvolení do rady školy za rodičov základnej školy:

1. Monika Marcinkechová, Šintava 510

2. Lenka Garajová, Šintava 664

3. PaedDr. Lenka Dzurová, Šintava 447

Pridal Petr Multán | dňa 6.9.2018


Podpis memoranda o spolupráci

Dňa 23.10.2018 podpísali predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper a riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. memorandum o spolupráci.

Memorandum

Pridal Petr Multán | dňa 8.11.2019