Vitajte

Ponuka iných programov kontinuálneho vzdelávania

martin tabloVážení a milí návštevníci,

srdečne Vás vítam na web stránke našej školy.

Som veľmi rád, že ste si našli čas a zablúdili ste na túto stránku, ktorá Vás prevedie našou školou rodinného typu, jej aktivitami, históriou, napovie Vám čo to o zameraní našej školy, o jej zamestnancoch a žiakoch. A veru máme sa čím pochváliť ! :)

Každý si tu môže nájsť to svoje. Nezainteresovaný návštevník nové informácie, poznatky, zážitky, bývalý žiak krásne spomienky na roky mladosti, zabudnuté momenty a súčasný žiak každodenné radosti i starosti, dosiahnuté úspechy. Samozrejme tu nájdete všetky informácie povinne zverejňované v zmysle platnej legislatívy.

Zároveň na našej stránke nájdete informácie o SPOLOČNEJ ŠKOLE.


PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.
riaditeľ školy

NOVINKY

Pripomenutie výročí našej školy

1. Rok 1958- ukončená a odovzdaná budova školy ( v ktorej sa začalo vyučovať 4.1.1959),

2. Slávnosť 50.výročia školy bola 12.12.2008,

3. Slávnosť 55.výročia školy bola 6.12.2013,

4. Slávnosť 60.výročia školy pripravujeme na 6.11.2018

Pridal Petr Multán | dňa 31.8.2018


Výsledok voľby do rady školy za rodičov MŠ

Na stretnutí s rodičmi detí materskej školy dňa 5.9.2018 o 16:30 v priestoroch materskej školy bola zvolená do rady školy za rodičov materskej školy:

Mgr. Eva Múziková, Šintava 604

Pridal Petr Multán | dňa 6.9.2018


Výsledok voľby do rady školy za rodičov ZŠ

Na stretnutí s rodičmi žiakov základnej školy dňa 6.9.2018 o 16:30 v telocvični boli zvolení do rady školy za rodičov základnej školy:

1. Monika Marcinkechová, Šintava 510

2. Lenka Garajová, Šintava 664

3. PaedDr. Lenka Dzurová, Šintava 447

Pridal Petr Multán | dňa 6.9.2018


Platba príspevkov ZŠ

Milí rodičia,

pre potreby rodičovského združenia je zriadený bankový účet v ČSOB banke.
Poplatok ZRPŠ Vás prosíme zaslať na daný účet do 15.10.2018
Pre správnu identifikáciu platby je potrebné uviesť údaje presne podľa inštrukcií.
V prípade, ak nemáte možnosť poslať peniaze na účet, kontaktujte triednu pani učiteľku.

Ďakujeme za porozumenie.

M. Marcinkechová, pokladníčka
R. Drábiková, predsedníčka Rady rodičov

Pokyny k platbe poplatku RR

č.účtu: IBAN SK79 7500 0000 0040 2406 1666

suma: - najstaršie dieťa na ZŠ – 15 EUR

- druhé dieťa na ZŠ – 10 EUR
- tretie a štvrté dieťa – 0 EUR

variabilný symbol: trieda, ktorú dieťa navštevuje ( 1, 2, 3,.....9)

správa pre prijímateľa (poznámka): meno a priezvisko dieťaťa !!!

Pridal Petr Multán | dňa 12.9.2018