Vitajte na stránkach našej školy

AKTUALITY

Milí rodičia, do 30.4.2019 ešte stále môžete darovať 2% z dane

Tieto príspevky nám pomôžu skvalitniť vyučovanie a mimoškolské aktivity pre deti na našej škole.
Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše OZ Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave.
Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní aktivít v prospech detí. Vás to nič nestojí, pretože daň by ste inak darovali štátu.
Vyplnené tlačivo spolu s potvrdením od zamestnávateľa o zaplatení prosíme odovzdať triednej učiteľke!

ĎAKUJEME za podporu
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Pridal Mgr. Zuzana Endelová | dňa 15.4.2019


Zápis do MŠ


Riaditeľka ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava oznamuje všetkým zákonným zástupcom, že Zápis detí do MŠ na školský rok 2019/2020 bude od 30.4. do 31.5.2019 v čase od 8.00 do 10. 00 hod na sekretariáte riaditeľky školy.

Bližšie informácie tu.
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

Pridal Mgr. Zuzana Moskaľová | dňa 26.2.2019