Vitajte

Od 1. 12. 2018 funguje základná škola pod vedením Mgr. Kamily Tóthovej – poverenej riadením školy. Veríme, že naša škola bude naďalej fungovať bezproblémovo.

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo námetov nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu: riaditel@zssintava.edu.sk

AKTUALITY

Zážitkový workshop s tematikou moderných dejín pre žiakov ZŠ

„Rozhodovanie“

Žiaci 8. a 9. ročníka prežili dňa 9.1.2019 postupnú premenu spoločenskej atmosféry v období tridsiatych rokov 20. storočia v Československu i na Slovensku ...

Čítať viac

Pridal Petr Multán | dňa 10.1.2019


Oznam rodičom

Vianočné prázdniny sa končia v pondelok 7.1.2019, školské vyučovanie začína v utorok 8.1.2019

 

 

Pridal Petr Multán | dňa 21.12.2018


Pytagoriáda

Dňa 12. - 13. 12. 2018 sa konalo školské kolo Pytagoriády, do ktorého mali možnosť zapojiť sa žiaci 3. - 8. ročníka. Cieľom súťaže je motivovať záujem žiakov o matematiku a podchytiť potenciálne talenty na matematiku.

 

Čítať viac

Pridal Petr Multán | dňa 17.12.2018


Zasadnutie Rady školy

Ustanovujúce zasadnutie Rady školy sa uskutoční dňa 17.12.2018 o 17.00 hod.

 

 

 

Pridal Petr Multán | dňa 14.12.2018


Vyhlásenie výberového konania Šintava 2018

Obec Šintava, zastúpená starostkou obce Bc. Stanislavou Režnákovou, v súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje
výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa školy

Vyhlásenie výberového konania Šintava 2018
Pridal Petr Multán | dňa 12.12.2018


Mikuláš v škole

Vo štvrtok 6.12.2018 zavítala mikulášska nálada aj na našu školu. Žiaci ešte pred prvým zvonením zaplnili tabule klasickými i originálnymi mikulášskymi rýmovačkami o neskúšaní a neučení sa, ktorými sa snažili obmäkčiť učiteľov. Vyvrcholením tejto sviatočnej nálady bol príchod samotného sv. Mikuláša s pomocníkmi. Nálada bola výborná a žiaci prekypovali šťastím a nedočkavosťou, aby mohli sv. Mikulášovi predviesť, čo všetko dokážu. Nechýbali piesne či rýmovačky, za ktoré ich Mikuláš odmenil sladkosťou.

Za prípravu ďakujeme žiakom 9. ročníka a ich triednej uč. - p. uč. Kriváčkovej.

Fotoalbum

Pridal Petr Multán | dňa 7.12.2018


Šaliansky Maťko

Dňa 5.12. 2018 sa od rána zhromažďovali víťazi Obvodných školských kôl v prednese slovenskej povesti v budove Domu Matice slovenskej. Už na dvadsiatom šiestom ročníku sa na počesť Jozefa Cígera Hronského stretli na Okresnom kole, z ktorého sa postupuje na Krajské kolo a ďalej na celoslovenské, ktoré sa každoročne koná v Šali......

Čítať viac

Pridal Petr Multán | dňa 6.12.2018